Thursday, March 12, 2015

HARI : KHAMIS                             TARIKH : 12 MAC 2015


KELAS
2L, 2E, 2M
MATAPELAJARAN
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 
HARI / TARIKH
KHAMIS / 12 Mac 2015
MASA
12.502.00, 2.003.10, 4.355.45
TEMA
Hubungan kekeluargaan
TAJUK
Unit 2:  Perpaduan dalam keluarga
HASIL PEMBELAJARAN
Pengetahuan 
- Mengetahui dan memahami cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga.

Kemahiran
- Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga

Nilai
- Menghargai perpaduan dalam keluarga.
PENDEKATAN
Pendekatan Koperatif
KBKK
Mengumpul maklumat, berbincang, dan melahirkan idea
ABM/ICT
Buku teks PSK Tingkatan 2
NILAI MURNI
Bertolak ansur

REFLEKSI

Pelajar memahami dengan lebih jelas mengenai cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga.
Pelajar berbincang dan memberi respon yang baik mengenai 
kepentingan perpaduan dalam keluarga.

No comments:

Post a Comment