Thursday, March 12, 2015

HARI : KHAMIS                             TARIKH : 12 MAC 2015


KELAS
2L, 2E, 2M
MATAPELAJARAN
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 
HARI / TARIKH
KHAMIS / 12 Mac 2015
MASA
12.502.00, 2.003.10, 4.355.45
TEMA
Hubungan kekeluargaan
TAJUK
Unit 2:  Perpaduan dalam keluarga
HASIL PEMBELAJARAN
Pengetahuan 
- Mengetahui dan memahami cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga.

Kemahiran
- Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga

Nilai
- Menghargai perpaduan dalam keluarga.
PENDEKATAN
Pendekatan Koperatif
KBKK
Mengumpul maklumat, berbincang, dan melahirkan idea
ABM/ICT
Buku teks PSK Tingkatan 2
NILAI MURNI
Bertolak ansur

REFLEKSI

Pelajar memahami dengan lebih jelas mengenai cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga.
Pelajar berbincang dan memberi respon yang baik mengenai 
kepentingan perpaduan dalam keluarga.

Wednesday, March 11, 2015

HARI : RABU                                 TARIKH : 11 MAC 2015SUBJEK
Mathematics
KELAS
1C
HARI / ISNIN
Rabu / 11 Mac 2015
MASA
12.502.00
BIDANG PEMBELAJARAN
2.  Urutan dan Pola Nombor

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pelajar akan belajar untuk :

2.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor 
      sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)
      suatu nombor bulat.

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar akan dapat :  

2.8.3 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor
          yang diberi.

AKTIVITI
Pendahuluan, Penerangan, Perbincangan, Kesimpulan, 
dan Latihan, PBS
NILAI
Bertanggungjawab, Berdisiplin, Berkerjasama
ABM/ICT
Buku Teks Matematik Tingkatan 1
REFLEKSI
Pelajar memberikan respon yang baik serta berkerjasama 
dalam melahirkan suasana belajar yang produktif.KELAS
2H, 2D
MATAPELAJARAN
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 
HARI / TARIKH
RABU / 11 MAC 2015
MASA
2.003.10, 5.106.20
TEMA
Hubungan kekeluargaan
TAJUK
Unit 2:  Perpaduan dalam keluargaHASIL PEMBELAJARAN
Pengetahuan 
- Mengetahui dan memahami cara-cara untuk mencapai 
perpaduan dalam keluarga.

Kemahiran
- Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga

Nilai
- Menghargai perpaduan dalam keluarga.
PENDEKATAN
Pendekatan Koperatif
KBKK
Mengumpul maklumat, berbincang, dan melahirkan idea
ABM/ICT
Buku teks PSK Tingkatan 2
NILAI MURNI
Bertolak ansur

REFLEKSI

Pelajar memahami dengan lebih jelas mengenai cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga.
Pelajar berbincang dan memberi respon yang baik mengenai 
kepentingan perpaduan dalam keluarga.
Tuesday, March 10, 2015

HARI : SELASA                               TARIKH : 10 MAC 2015


KELAS
2J
MATAPELAJARAN
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 
HARI / TARIKH
SELASA / 10 Mac 2015
MASA
3.254.35 
TEMA
Hubungan kekeluargaan
TAJUK
Unit 2:  Perpaduan dalam keluarga
  
HASIL PEMBELAJARAN
Pengetahuan 
- Mengetahui dan memahami cara-cara untuk mencapai 
perpaduan dalam keluarga.

Kemahiran
- Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga

Nilai
- Menghargai perpaduan dalam keluarga.
PENDEKATAN
Pendekatan Koperatif
KBKK
Mengumpul maklumat, berbincang, dan melahirkan idea
ABM/ICT
Buku teks PSK Tingkatan 2
NILAI MURNI
Bertolak ansur

REFLEKSI

Pelajar memahami dengan lebih jelas mengenai cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga.
Pelajar berbincang dan memberi respon yang baik mengenai 
kepentingan perpaduan dalam keluarga.SUBJEK
Mathematics
KELAS
1C
HARI / TARIKH
Selasa  / 10 Mac 2015
MASA
4.355.10
BIDANG PEMBELAJARAN
2.  Urutan dan Pola Nombor

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pelajar akan belajar untuk :

2.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan
      pengetahuan tentang gandaan sepunya dan 
      andaan sepunya terkecil (GSTK) bagi nombor
      Bulat.

2.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor 
      sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)
      suatu nombor bulat. 


HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar akan dapat :  

2.7.3 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor
         yang diberi.

2.8.1 Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga
         nombor bulat.
2.8.2 Menentukan sama ada suatu nombor ialah faktor 
        sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang
        diberi.
AKTIVITI
Pendahuluan, Penerangan, Perbincangan, Kesimpulan, 
dan Latihan. 
NILAI
Kerjasama, Bertanggungjawab, Menghormati
ABM/ICT
Buku Teks Matematik Tingkatan 1
REFLEKSI
Pelajar memberikan respon yang baik dalam sesi 
perbincangan dan soal jawab.